Urząd Gminy Nowa Karczma

Szkody w uprawach na skutek długotrwałej suszy

19 czerwca 2018

W związku z wystąpieniem długotrwałej suszy potwierdzonym w komunikacie  Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, Państwowy Instytut Badawczy w Puławach w okresie od 11 kwietnia do 10 czerwca 2018 roku, Wójt Gminy Nowa Karczma wystąpił do Wojewody Pomorskiego o powołanie komisji do szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych suszą. Wojewoda Pomorski powołał komisję do szacowania szkód w gospodarstwach rolnych. Rolnicy, którzy stwierdzili szkody w swoich uprawach rolnych na skutek suszy mogą składać wnioski o oszacowanie szkód przez komisję.

 

Wniosek należy składać do Urzędu Gminy Nowa Karczma. We wniosku należy wskazać wszystkie dane wnioskodawcy wraz z numerem telefonu. Zwracamy uwagę rolnikom aby podczas szacowania przez komisję posiadać aktualną kopię wniosku o przyznanie płatności na rok 2018 złożoną do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.


Zgłoszone do oszacowania powierzchnie upraw musza być w pełni zgodne z powierzchnią upraw zgłoszoną do ARiMR.

 

Ponadto rolnik powinien posiadać dane dotyczące produkcji zwierzęcej w zakresie średniorocznej liczby sztuk jakie hoduje. Ponadto powinien posiadać wiedzę na temat nieponiesionych kosztów w uprawach.

Rolnicy będą mogli ubiegać się o odszkodowanie z tytułu suszy jeżeli wysokość strat liczonych kwotowo w całej produkcji gospodarstwa rolnego przekroczy wysokość 30%.

Druki wniosków o oszacowanie szkód dostępne są na stronie internetowej gminy Nowa Karczma oraz w Urzędzie Gminy Nowa Karczma pok. nr 5 ul. Kościerska 9, 83-404 Nowa Karczma.

 

Pliki do pobrania