Urząd Gminy Nowa Karczma

Informacja o wybraniu projektu do dofinansowania

7 sierpnia 2018

Wójt Gminy Nowa Karczma informuje, że decyzją Zarządu Województwa Pomorskiego, przedsięwzięcie pn. „Budowa odnawialnych źródeł energii w gminie Lipusz i gminie Nowa Karczma” planowane do realizacji w partnerstwie z Gminą Lipusz zostało wybrane do dofinansowania.

 

Zadanie to współfinansowane będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 10.3.1 Odnawialne źródła energii – wsparcie dotacyjne w ramach Osi Priorytetowej 10 Energia objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Inwestycja zakresem obejmuje zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na czterech budynkach użyteczności publicznej oraz 81 instalacji fotowoltaicznych na nieruchomościach będących własnością osób fizycznych.