Urząd Gminy Nowa Karczma

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów

19 października 2018

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych.

Pliki do pobrania