UZUPEŁNIAJĄCY NABÓR WNIOSKÓW

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
13 listopada 2018

W związku z realizacją projektu pn. "Budowa odnawialnych źródeł energii w gminie Lipusz i gminie Nowa Karczma" z poddziałania  10.3.1 Odnawialne źródła energii – wsparcie dotacyjne w ramach Osi Priorytetowej 10 Energia objętego Regionalnym  Programem  Operacyjnym  Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz faktem, że część osób wycofało swój akces w projekcie, Wójt Gminy Nowa Karczma ogłasza uzupełniający nabór wniosków do udziału w projekcie "Budowa odnawialnych źródeł energii w gminie Lipusz i gminie Nowa Karczmaw terminie od 14 listopada do 14 grudnia 2018 roku.

Uczestnikiem naboru uzupełniającego mogą być osoby, które w wyznaczonym terminie złożą

kompletny wniosek bez braków formalnych i spełnią wymogi "Regulaminu naboru uzupełniającego do udziału w projekcie pn. „Budowa odnawialnych źródeł energii
w gminie Lipusz i gminie Nowa Karczma
".

 

Kompletne ankiety i deklaracje zameldowanych mieszkańców gminy będą rozpatrywane według kolejności ich składania i umieszczane na liście podstawowej uczestników projektu.

 

Osoby, które złożą ankietę wraz z deklaracją po uzupełnieniu listy podstawowej zostaną wpisane na listę rezerwową.

 

Osoby zakwalifikowane do projektu o swoim statusie zostaną powiadomione telefonicznie lub mailowo.

 

Wzory dokumentów oraz Regulamin naboru uzupełniającego do udziału w projekcie można pobierać od 14 listopada w Referacie Rozwoju Gospodarczego i UE Urzędu Gminy Nowa Karczma oraz elektronicznie ze strony Urzędu Gminy (www.nowakarczma.pl w zakładce Aktualności). Informacje na temat zasad uczestnictwa w projekcie są przedstawione
w Regulaminie. Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Rozwoju Gospodarczego i Unii Europejskiej Urzędu Gminy Nowa Karczma ul. Kościerska 9, tel. 58 680 04 71.

 

Pliki do pobrania