Zarządzenie Nr 63/2018 Wójta Gminy Nowa Karczma z dnia 27 grudnia 2018 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
29 grudnia 2018

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organizowanym w ramach „Programu współpracy Gminy Nowa Karczma z organizacjami pozarządowymi na rok 2019”