Urząd Gminy Nowa Karczma

UWAGA ZMIANA NUMERU RACHUNKU BANKOWEGO!

7 lutego 2019

NASTĄPIŁA ZMIANA NUMERU RACHUNKU BANKOWEGO DOTYCZĄCEGO WPŁAT PODATKOWYCH.

PROSIMY O DOKONANIE WPŁAT NA INDYWIDUALNY NR RACHUNKU BANKOWEGO UMIESZCZONY W DECYZJI PODATKOWEJ.