Urząd Gminy Nowa Karczma

Telefony

Centrala
0-58 687-71-27 (89)
fax. 0-58 687-71-71

Adres:
ul. Kościerska 9
83-404 Nowa Karczma

Wew.

Opis

Nr tel.

20

SEKRETARIAT / CENTRALA

58-687-71-27(89)

21

KASA

58-680-14-14

22

PODATKI

58-680-07-34

23

DODATKI MIESZKANIOWE, DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

58-680-14-13

24

GOSPODARKA GRUNTAMI

58-684-84-02

25

KSIĘGOWOŚĆ SZKÓŁ

58-684-84-03

26

WÓJT

58-687-71-27

27

SEKRETARZ

58-687-71-27

28

KIEROWNIK REFERATU KOMUNALNEGO

58-684-84-06

29

REFERAT KOMUNALNY

58-687-74-47

30

OŚWIATA

58-687-71-80

31

BUDOWNICTWO

58-680-04-76

32

KSIĘGOWOŚĆ

58-680-04-75

33

USC, EWIDENCJA LUDNOŚCI, DOWODY OSOBISTE

58-680-04-74

34

OPIEKA SPOŁECZNA

58-680-06-47

-

BIBLIOTEKA

698-531-666

37

SKARBNIK

58-680-04-72

39

UNIA EUROPEJSKA

58-680-04-71

40

FAX

58-687-71-71

41

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

58-680-04-70

42

SWIADCZENIA RODZINNE

58-684-84-01

-

GOKSIR

58-680-06-04