Urząd Gminy Nowa Karczma

Ośrodek Pomocy Społecznej

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Gdańska 6,
83-404 Nowa Karczma,
Tel./Fax /058/ 680-06-47,
e-mail: ops@nowakarczma.pl;

czynny od 715 do 1515

Wykaz pracowników w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Karczmie

 

1.

Kierownik  - Bogusława Klaman

tel. 58 680 06 47 lub 519 485 945

2.

Główny Księgowy - Mirosława Piotrowska

tel. 58 680 04 73

3.

Starszy specjalista pracy socjalnej -  Danuta Jaworska

tel. 58 680 06 47 lub 519 485 945

4.

Starszy specjalista pracy socjalnej - Małgorzata Borzestowska

tel. 58 680 04 73

5.

Specjalista pracy socjalny - Anna Cieplińska

tel. 58 680 04 73

6.

Starszy pracownik socjalny - Mirosława Bieszka

tel. 58 680 06 47 lub 519 485 945

7.

Pracownik socjalny - Justyna Deja - Pirch

tel. 58 680 06 47 lub 519 485 945

8.

Starszy inspektor ds. świadczeń rodzinnych - Helena Łyskowska

tel. 58 684 84 01

9.

Starszy inspektor ds. świadczeń rodzinnych - Tomasz Jaśkowiak

tel. 58 684 84 01

10.

Starszy referent ds. świadczeń wychowawczych - Magdalena Korda

tel. 58 680 04 73

11.

Asystent rodziny - Aldona Damps

tel. 58 680 04 73

12.

Młodszy asystent rodziny - Agata Łyskowska

tel. 58 680 04 73

13.

Hanna Machola - sprzątaczka