Urząd Gminy Nowa Karczma

Szkoły

Szkoła Podstawowa
im. dra Aleksandra Majkowskiego
w Nowej Karczmie.
dyrektor mgr Dariusz Męczykowski
ul. Szkolna 4
83-404 Nowa Karczma
tel. (058)687 71 11

Strona www


Szkoła Podstawowa
im. gen. Józefa Wybickiego,
Przedszkole Samorządowe
dyrektor mgr Barbara Guse
83-403 Grabowo Kościerskie
tel. (058)687 01 12
Strona www

Szkoła Podstawowa
im. Braci Czarlińskich
w Lubaniu.
dyrektor dr Sławomir Radomski
ul. Braci Czarlińskich 23
83-422 Nowy Barkoczyn
tel. (058)688 20 34

Strona www

Szkoła Podstawowa w Szatarpach
im. Franciszka Hynka
dyrektor mgr Krystyna Lemańczyk
83-421 Wysin
tel. (058)687 71 77
Strona www