Urząd Gminy Nowa Karczma

Działalność gospodarcza

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

Opłaty za korzystanie ze środowiska