Gmina Nowa Karczma

Informacja ws. działalności przedszkoli

Share on facebook
Share on twitter
Share on print
Share on email

W dniu 29 kwietnia br. minister edukacji wydał przepisy, w których zezwolił na otwarcie z dniem 6 maja przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego na zasadach określonych w wytycznych Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Gmina Nowa Karczma jest organem prowadzącym dla 1 przedszkola i 10 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych. Dyrektorzy placówek przygotowali procedury bezpieczeństwa na terenie placówek i przeprowadzili konsultacje z rodzicami w sprawie powrotu dzieci do przedszkoli. Na okres od 6 do 10 maja br. dyrektorzy placówek zawiesili zajęcia w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Badania sondażowe przeprowadzone, przez placówki, wśród rodziców i zgłoszone przez nich zapotrzebowanie na uruchomienie zajęć oraz troska o zapewnienie bezpiecznych warunków pobytu zarówno dzieciom, jak i pracownikom, skłoniły dyrektorów placówek, w uzgodnieniu z organem prowadzącym, do podjęcia decyzji o dalszym zawieszeniu zajęć w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych do dnia 24 maja br.

                                                                                                  Wójt Gminy

                                                                                                Andrzej Pollak

Skip to content