Gmina Nowa Karczma

Perspektywa finansowa 2007-2014

Kanalizacja i ujęcie wody Nowa Karczma

Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz ujęcia wody w Nowej Karczmie. 

Zakończono projekt realizowany w ramach PROW 2007 – 2013 z Działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” p.n. „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz ujęcia wody w Nowej Karczmie”. Całkowita wartość zadania to blisko 2,7 mln zł, zaś kwota otrzymanego dofinansowania to ponad 1 480 tys. zł. Przedsięwzięcie obejmowało rozbudowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej dla mieszkańców ulic Spacerowej, Leśnej i Słoneczne Wzgórze w Nowej Karczmie oraz budowę nowoczesnej stacji z urządzeniami do uzdatniania i dystrybucji wody. Dzięki realizacji przedsięwzięcia mieszkańcy zyskali trzy nowe ujęcia wody – studnie głębinowe. W miejsce byłych odżelaziaczy pojawiła się nowa, przyjazna dla środowiska technologia uzdatniania wody. Całość procesów przebiega automatycznie w oparciu o sterowanie elektroniczne. Nie groźne są też przerwy w dostawie energii elektrycznej, gdyż stacja wyposażona jest w automatyczny generator prądu. Zbudowano trzy zbiorniki naziemne do retencjonowania wody o łącznej pojemności 150m3. Dotychczasowy budynek hydroforni przeznaczony zostanie na budynek magazynowy.

Skip to content