Gmina Nowa Karczma

Konferencja Samorządowa w Będominie

Share on facebook
Share on twitter
Share on print
Share on email

W dniu 14.11.2019 r. w dworku – Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie odbyła się Konferencja Samorządów Powiatu Kościerskiego.

Inicjatorem tego spotkania była Gmina Nowa Karczma, w imieniu której do udziału w tym wydarzeniu o charakterze eventu zaproszenie wystosowali: Przewodniczący Rady Gminy – Marek Wołoszyk oraz Wójt Gminy – Andrzej Pollak.

W konferencji udział wzięli Przewodniczący Rad Gmin, Miasta i Powiatu w osobach:

 Marcin Modrzejewski (Przewodniczący Rady Powiatu Kościerskiego), Helena Kaszubowska-Nitz (Przewodnicząca Rady Miasta Kościerzyna), Bogumiła Mokwińska (Przewodnicząca Rady Gminy Lipusz), Krystian Sikora (Przewodniczący Rady Gminy Dziemiany), Marcin Krut (Przewodniczący Rady Gminy Karsin), Andrzej Bober (Przewodniczący Rady Gminy Kościerzyna), Jan Błaszczyk (Przewodniczący Rady Gminy Stara Kiszewa) oraz Tadeusz Borkowski (Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Liniewo), a także w charakterze moderatora Marek Wołoszyk (Przewodniczący Rady Gminy Nowa Karczma), a ponadto zaproszeni Goście reprezentujący Gospodarzy, czyli Samorząd Gminy Nowa Karczma.

Bardzo interesującą i rzeczową prelekcję wygłosił Wójt Gminy Nowa Karczma, który przedstawił funkcjonowanie gminy w zakresie realizacji budżetu w kontekście współdziałania na linii Rada-Wójt.

Przedstawiono prezentacje działalności organizacji pozarządowych, działających na terenie powiatu kościerskiego: Lokalnej Organizacji Turystycznej „Serce Kaszub” oraz Stowarzyszenia Wdzydzko-Charzykowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej „Morenka”.

Uczestnicy konferencji zwiedzili ekspozycje Muzeum Hymnu Narodowego oraz wzięli udział w warsztatach edukacyjnych w formie atrakcji polegającej na własnoręcznym wybijaniu monet historycznych w muzealnej mennicy.

Oczywiście nie zabrakło również kuchni regionalnej w postaci przysmaków przygotowanych przez Koło Gospodyń Wiejskich Nowa Karczma.

Spotkanie miało charakter integracyjno-informacyjny i można śmiało stwierdzić, że jego cele zostały osiągnięte.

Z pewnością ułatwi to współpracę samorządów Powiatu Kościerskiego w kadencji 2018-2023 dla dobra i na rzecz Mieszkańców.

Wszak wszyscy mieszkamy tu w … Sercu Kaszub!

Skip to content