Gmina Nowa Karczma

Kościerskie Strefy Aktywności Gospodarczej – przygotowanie dokumentacji strategicznej i techniczno – kosztorysowej

Gmina Nowa Karczma jest partnerem projektu „Kościerskie Strefy Aktywności Gospodarczej – przygotowanie dokumentacji strategicznej i techniczno-kosztorysowej” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 w ramach programu „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego”. W ramach projektu powstały dokumenty strategiczne dla całego obszaru funkcjonalnego oraz dokumentacja projektowa dla dwóch przedsięwzięć na terenie naszej jednostki: pierwsze „Kościerskie Strefy Aktywności Gospodarczej – infrastruktura strefy usługowej w Nowej Karczmie”, drugie „Kościerskie Strefy Aktywności Gospodarczej – strefa OZE w Lubaniu”. W Nowej Karczmie powstał obszar inwestycyjny złożony z ponad 60 nieruchomości przeznaczonych pod działalność usługową i mieszkaniową. Sporządzono dokumentację projektową sieci dróg wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem oraz projekt uzbrojenia tego terenu. W 2016 roku w ramach projektu opracowano również dokumentację projektową dla połączeń komunikacyjnych do strefy ukierunkowanej na OZE w Lubaniu.

Gmina w obiektywie

Pocztówki filmowe

Skip to content