Gmina Nowa Karczma

Perspektywa finansowa 2007-2014

Modernizacja Boiska w Nowej Karczmie

Bezpieczny sport bez barier – poprzez modernizację i monitoring boiska przy świetlicy wiejskiej w Nowej Karczmie. 

„Bezpieczny sport bez barier – poprzez modernizację i monitoring boiska przy świetlicy wiejskiej w Nowej Karczmie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. W ramach przedsięwzięcia wykonano: > ogrodzenie boiska z profili stalowych i paneli siatkowych, > piłkochwyt, > monitoring zewnętrzny boiska, > odmalowano istniejące ogrodzenie, > ustawiono 4 ławki, dwie bramki i dwa stojaki do koszykówki. Na powyższe przedsięwzięcie Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Nowej Karczmie ma uzyskać dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w wysokości 25.000,00zł. Całkowity koszt realizacji wyniósł 43.896,87 zł.

Skip to content