Gmina Nowa Karczma

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Grabowie Kościerskim

Share on facebook
Share on twitter
Share on print
Share on email

Gmina Nowa Karczma podpisała umowę na realizację zadania dofinansowanego z Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych polegającego na modernizacji śródpolnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Grabowo Kościerskie. W ramach inwestycji planowane jest utwardzenie drogi śródpolnej o długości ok. 0,5 km. Początkowy odcinek drogi zostanie wykonany z nawierzchni bitumicznej natomiast dalsza część z kruszywa naturalnego. Przewidywany termin realizacji zadania to ostatni kwartał bieżącego roku.

Planowany łączny koszt inwestycji to kwota ok. 202.343,62 zł, natomiast dofinansowanie wynosi 91.860,00 zł.

Skip to content