Gmina Nowa Karczma

Perspektywa finansowa 2007-2014

Modernizacja Świetlicy wiejskiej w Starym Barkoczynie

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Starym Barkoczynie wraz z zagospodarowaniem terenu i utworzeniem placu zabaw. 

Zakończono prace budowlano – montażowe dotyczące przedsięwzięcia „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Starym Barkoczynie wraz z zagospodarowaniem terenu i utworzeniem placu zabaw”. Projekt zrealizowano w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW 2007 – 2013, który odpowiada warunkom przyznania pomocy w zakresie działania „Odnowa i rozwój wsi”. Wartość zadania to kwota ponad 188 000,00 zł, zaś kwota dofinansowania możliwa do uzyskania 120 000,00 zł. Budynek w ramach zadania zyskał nową elewację i pokrycie dachowe, ponadto zmodernizowano instalacje elektryczną, wodociągową i kanalizacyjną. Pomieszczenia zostały gruntownie wyremontowane, powstały sanitariaty i zaplecze kuchenne. Teren wokół obiektu jest ogrodzony i zagospodarowany. Zbudowano także w pełni wyposażony, nowoczesny plac zabaw dla dzieci.

Skip to content