Gmina Nowa Karczma

Share on facebook
Share on twitter
Share on print
Share on email

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłosił program pt. „Moja Woda” na przydomowe instalacje, które magazynują wody opadowe lub roztopowe. W ramach programu można otrzymać do 5 000 zł dotacji, ale nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowanych. Wnioski można składać od 1 lipca 2020 r. do WFOŚiGW w Gdańsku.

Program skierowany jest do właścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Koszty kwalifikowane obejmują zakup, montaż, budowę i uruchomienie następujących instalacji:

– przewodów odprowadzających wody opadowe zebrane z rynien, wpustów do zbiornika nadziemnego, podziemnego, otwartego lub zamkniętego, szczelnego lub infiltracyjnego;

– instalacji rozsączającej, zbiornika retencyjnego nadziemnego, podziemnego, otwartego lub zamkniętego, szczelnego lub infiltracyjnego;

– elementów do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody.

Więcej informacji: https://wfos.gdansk.pl/wiadomosci/program-moja-woda-od-lipca

Kontakt z pracownikami WFOŚiGW w Gdańsku: mojawoda@wfos.gdansk.pl

Skip to content