Gmina Nowa Karczma

Na fali wiedzy – program rozwojowy dla szkół w Gminie Nowa Karczma

Gmina Nowa Karczma w partnerstwie z F5 Konsulting  Sp. z o.o. realizuje projekt: „Na fali wiedzy – program rozwojowy dla szkół w Gminie Nowa Karczma”.

Gmina Nowa Karczma z dniem 01.09.2016 roku rozpoczęła realizację projektu pn. „Na fali wiedzy – program rozwojowy dla szkół w Gminie Nowa Karczma”. Celem projektu jest wzrost jakości kształcenia na poziomie ogólnym realizowanego przez Szkołę Podstawową i Gimnazjum w Nowej Karczmie, Szkołę Podstawową i Gimnazjum w Grabowie Kościerskim, Szkołę Podstawową                                i Gimnazjum w Lubaniu oraz Szkołę Podstawową w Szatarpach, poprzez wdrożenie w okresie od 01.09.2016 r. do 31.07.2018 r. kompleksowego programu rozwojowego obejmującego kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli oraz doposażenie pracowni przedmiotowych szkół w pomoce dydaktyczne i narzędzia niezbędne do realizacji programów nauczania.

                 Dzięki realizacji projektu poprawią się warunki realizacji zajęć w szkołach, a realizacja zajęć w oparciu o sprawdzone rozwiązania edukacyjne pozwoli na rozwój kompetencji u 696 uczniów i poprawę osiąganych przez nich wyników.

                 Projekt jest realizowany przez Partnerstwo, w skład którego wchodzi Gmina Nowa Karczma oraz Partner niepubliczny – F5 Konsulting Sp. z o.o.

Okres realizacji projektu: 1 września 2016 r. – 31 lipca 2018 r.

Budżet projektu: 2 781 850,00 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 2 642 757,50 zł

Pliki do pobrania

                Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Nadzór nad wdrażaniem projektu sprawuje Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.

Skip to content