Gmina Nowa Karczma

O Gminie

Nowa Karczma jest gminą wiejską, położoną na Pojezierzu Kaszubskim, w centralnej części województwa pomorskiego, w powiecie kościerskim. Gmina położona jest w odległości 15 km od Kościerzyny, będącej siedziba administracyjną powiatu. Gmina Nowa Karczma sąsiaduje z 5 gminami województwa pomorskiego, w tym: 

  • od zachodu – z gminą Kościerzyna,
  • od południa – z gminą Liniewo,
  • od wschodu – z gminą Przywidz i Skarszewy,
  • od północy – z gminą Somonino. 

Funkcję centrum administracyjno – usługowego gminy pełni miejscowość Nowa Karczma. 

Gmina Nowa Karczma zajmuje powierzchnię 11 340 ha (113 km2). Dominującą formą użytkowania terenu są użytki rolne zajmujące 7 800 ha (69% powierzchni). Cechą charakterystyczną jest urozmaicona rzeźba terenu wraz z licznie występującymi jeziorami. Największe z nich to: Grabowskie, Grabówko, Małe Kamionki i Barkocińskie. 

Przez teren Gminy przebiegają dwa istotne szlaki komunikacyjne. Są to:

  • odcinek drogi wojewódzkiej nr 221 łączącej Gdańsk z Kościerzyną i dalej drogą krajową oraz wojewódzką – z Miastkiem i Chojnicami (oś równoleżnikowa),
  • odcinek drogi wojewódzkiej nr 224 łączącej Wejherowo z Tczewem (odcinkowo ze Starogardem Gdańskim) – oś południkowa.

Znaczenie podrzędne ma również droga wojewódzka nr 226 łącząca Przejazdowo z Hornikami Dolnymi stanowiąca połączenie Pruszcza Gdańskiego z Kościerzyną.
Drogi te tworzą układ nadrzędny w stosunku do układu podstawowego, na który składają się drogi powiatowe i układu uzupełniającego dróg gminnych. Łącznie przez teren gminy przebiega:

  • 37 km dróg wojewódzkich
  • 16,87 km dróg powiatowych
  • 111,55 km dróg gminnych publicznych.
Skip to content