Gmina Nowa Karczma

Odbudowa drogi gminnej nr 188039G od drogi wojewódzkiej nr 224 do miejscowości Grabówko wraz ze skrzyżowaniami

W dniu 6 maja 2020 r.  Gmina Nowa Karczma podpisała umowę dla  zadania „Odbudowa drogi gminnej nr 188039G od drogi wojewódzkiej nr 224 do miejscowości Grabówko wraz ze skrzyżowaniami” realizowanego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. W ramach zadania wykonana ma zostać nawierzchnia asfaltowa, zjazdy na posesję, ciąg pieszo – rowerowy z kostki brukowej, progi zwalniające oraz oświetlenie w postaci lamp typu LED. Koszt zadania to kwota ponad 1,5 mln złotych, natomiast dofinansowanie wynosi 50% wydatków kwalifikowalnych i nie przekroczy kwoty 750 270,00 zł.

Gmina w obiektywie

Pocztówki filmowe

Skip to content