Gmina Nowa Karczma

Ogłoszenie o przetargu

Share on facebook
Share on twitter
Share on print
Share on email

Na podstawie art.37 ust.1, art.38, art.40 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 65/ oraz zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1490/  –  WÓJT GMINY Nowa Karczma   O G Ł A S Z A   I  przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych, nieuzbrojonych, stanowiących własność Gminy Nowa Karczma.

Wykaz nieruchomości tutaj

Skip to content