Gospodarka odpadami

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Gmina Nowa Karczma informuje, iż w związku ze zmianą zasad gospodarowania odpadami komunalnymi, obowiązki Gminy w tym zakresie realizuje Związek Gmin "Wierzyca" z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, ul. Zblewska 18.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej:
www.zgwierzyca.pl/

Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych


ZWIĄZEK GMIN WIERZYCA
INFORMUJE
  • Wpłaty opłat za odpady należy dokonywać na przypisane indywidualne konto bankowe !!!!, które właściciele nieruchomości otrzymali we wrześniu 2013r. pisemnie na potwierdzeniu przyjęcia deklaracji.

  • Opłatę za gospodarowanie odpadami należy uiszczać w wysokości stawki miesięcznej do dnia 25 każdego miesiąca na indywidualny rachunek bankowy

  • Druk potwierdzenia złożenia deklaracji, zawiera również indywidualny login oraz hasło użytkownika, które umożliwiają zalogowanie się na stronie Związku Gmin Wierzyca www.zgwierzyca.pl/. Po zalogowaniu użytkownik ma możliwość samodzielnego wygenerowania blankietów do wpłat zawierających indywidualny numer konta bankowego użytkownika, jak również może pobrać, wypełnić, a następnie przekazać do siedziby Związku Gmin Wierzyca podpisany druk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

 

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nowa Karczma.
(do pobrania poniżej)