Gmina Nowa Karczma

Perspektywa finansowa 2007-2014

Plac zabaw nad rzeką Leniwką

Zagospodarowanie terenu turystyczno – rekreacyjnego nad rzeką Leniwka w Lubaniu poprzez utworzenie placu zabaw. 

W Lubaniu zakończono prace związane realizacją operacji „Zagospodarowanie terenu turystyczno – rekreacyjnego nad rzeką Leniwka w Lubaniu poprzez utworzenie placu zabaw”. Projekt ten o łącznej wartości 64 351,60 zł Gmina Nowa Karczma zrealizowała z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013. W ramach inwestycji wykonano niezbędne roboty ziemnie, ogrodzono i zagospodarowano teren oraz wyposażono plac zabaw. Na powyższe przedsięwzięcie Gmina Nowa Karczma uzyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w wysokości 25 000,00 zł.

Skip to content