Gmina Nowa Karczma

Perspektywa finansowa 2007-2014

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Nowa Karczma – start

Informujemy, że Gmina Nowa Karczma przystąpiła do opracowania „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Nowa Karczma”. 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Nowa Karczma, ma przyczynić się do redukcji emisji gazów cieplarnianych i zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Jego istotą jest prawidłowe rozpoznanie obecnego stanu emisji gazów cieplarnianych na terenie gminy oraz skatalogowanie działań inwestycyjnych planowanych do roku 2020. Zapraszamy do współudziału w tworzeniu Planu.

W tym celu zachęcamy Państwa do wypełnienia ankiety, w której można zamieścić swoje oczekiwania, pomysły, planowane przedsięwzięcia związane z ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych np. w zakresie budowy obiektów niskoenergetycznych, stosowania kolektorów słonecznych, wykorzystania pomp ciepła czy też wdrażania systemów oszczędzania energii i in. Przekazane dane nie będą udostępniane publicznie.

Opracowanie zawierać będzie jedynie zestawienia i wnioski z zebranych informacji oraz nazwę i szacunkowy koszt przyszłych przedsięwzięć.

Ankietę proszę odesłać na adres e-mail: sekretariat@nowakarczma.pl lub złożyć w formie papierowej w sekretariacie Urzędu Gminy Nowa Karczma Dokument powstanie w ramach projektu

pt. „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Nowa Karczma”

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Pliki do pobrania

Skip to content