Gmina Nowa Karczma

Pomorscy Partnerzy e-Rozwoju

W partnerstwie z czternastoma gminami, Gmina Nowa Karczma realizuje projekt pn. „Pomorscy Partnerzy e-Rozwoju” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne. Projekt ma na celu doskonalenie kompetencji kadr w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami. W ramach projektu  zostaną przeprowadzone szkolenia pracowników oraz zostanie zakupione urządzenie do zabezpieczenia korespondencji elektronicznej, system ten  będzie gwarantował bezpieczne dostarczenie informacji poufnych lub o ograniczonym dostępie.

Całkowita wartość  projektu (łącznie dla wszystkich beneficjentów) : 2 951 000,00 zł

Kwota dofinansowania (łącznie dla wszystkich beneficjentów): 2 487 102,80 zł

Gmina w obiektywie

Pocztówki filmowe

Skip to content