Gmina Nowa Karczma

Promocja obszaru na przykładzie walorów kulturowych i przyrodniczych Gminy Nowa Karczma

Zakończono projekt pn.: „Promocja obszaru na przykładzie walorów kulturowych i przyrodniczych Gminy Nowa Karczma” realizowany w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w  Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” 2014-2020.

Celem operacji jest promowanie i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego obszaru LSR poprzez opracowanie materiałów zdjęciowych i filmowych.

W ramach zadania wykonano:                                                                                                                                                                                                                                            • 2 filmy 1-5 minutowe złożone w ciekawej inwencji do wykorzystania np. na stronie www. :

– jeden w formie elektronicznej pocztówki;

– drugi promujący walory gminy i zachęcający do odwiedzenia obszaru, zainwestowania i zamieszkania na nim.

  • zdjęcia w dużej rozdzielczości;
  • 1000 egz. katalogów z wybranych zdjęć.

Całkowity koszt przedsięwzięcia to kwota blisko 21 tys. zł, zaś wysokość dofinansowania nie przekracza 17,5 tys. zł.

Gmina w obiektywie

Pocztówki filmowe

Skip to content