Gmina Nowa Karczma

Przebudowa drogi gminnej: granica gminy Nowa Karczma – Śledziowa Huta

W dniu 16.09.2019 r. Gmina Nowa Karczma podpisała z Wojewodą Pomorskim umowę o udzielenie dofinansowanie dla zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej: granica gminy Nowa Karczma – Śledziowa Huta” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Przedsięwzięcie to przewiduje budowę drogi o długości ok.  850 m z nawierzchni bitumicznej wraz z poboczami  oraz dwoma progami zwalniającymi.  Całkowity koszt inwestycji wynosi ponad 1,2  mln zł, a przyznane dofinansowanie to  kwota 634 855 zł.

Gmina w obiektywie

Pocztówki filmowe

Skip to content