Gmina Nowa Karczma

Przebudowa drogi gminnej nr 188012G Nowa Karczma – Lubieszynek

Gmina Nowa Karczma zakończyła realizację projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 188012G Nowa Karczma – Lubieszynek” objętego PROW na lata 2014-2020 w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”. Inwestycja obejmowała:

  • wykonanie nawierzchni asfaltowej,
  • budowę ciągu pieszo – rowerowego,
  • budowę wjazdów na posesję,
  • budowę sieci kanalizacji deszczowej,
  • budowę urządzenia wodnego skrzynek retencyjno – rozsączających,
  • montaż oświetlenia ulicznego,
  • oznakowanie układu drogowego wraz z progami zwalniającymi wyspowymi.

Całkowita wartość projektu : 2 299 080,20 zł

Maksymalna kwota dofinansowania: 1 462 904,00 zł

Gmina w obiektywie

Pocztówki filmowe

Skip to content