Gmina Nowa Karczma

Przebudowa drogi gminnej nr 188035G Lubań – Liniewko Kościerskie

Gmina Nowa Karczma zakończyła realizację projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 188035G Lubań – Liniewko Kościerskie” objętego PROW na lata 2014-2020 w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”. Inwestycja obejmowała:

  • wykonanie nawierzchni asfaltowej,
  • wykonanie nawierzchni z tłucznia,
  • budowę chodników i ciągów pieszo – rowerowych,
  • budowę wjazdów na posesję,
  • budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z systemem odprowadzania wód,
  • wykonanie oświetlenia ulicznego,
  • montaż oznakowania drogi.

W dniu 24.11.2017r. złożono do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o płatność końcową dla ww. zadania.

Całkowita wartość projektu : 2 555 198,28 zł
Maksymalna kwota dofinansowania: 1 448 565,00 zł

Gmina w obiektywie

Pocztówki filmowe

Skip to content