Gmina Nowa Karczma

Perspektywa finansowa 2007-2014

Przebudowa terenu rekreacyjno – sportowego w Szponie

Przebudowa terenu rekreacyjno – sportowego w Szponie. 

Zakończono realizację prac dotyczących inwestycji „Przebudowa terenu rekreacyjno – sportowego w Szponie”. Projekt realizowany w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW 2007 – 2013 opiewa na wartość 60 056,00 zł. Zakres operacji obejmował utworzenie boiska do gry w piłkę nożną i siatkówkę, ustawienie altany i elementu placu zabaw oraz ogrodzenie terenu. Wysokość dofinansowania to kwota 35 271,00 zł.

Skip to content