Gmina Nowa Karczma

Rada Gminy Nowa Karczma - Kadencja 2018-2023

Przewodniczący Rady Gminy Marek Wołoszyk

Z-ca Przewodniczącego Alina Lubecka

Skład Rady:

Ebertowski Tadeusz

Jakusz- Bałachowska Iwona

Kleinszmidt Ryszard

Kreft Maria

Lemańczyk Bożena

Łyskowski Dominik

Mach Krystyna

NarlochGrzegorz

Prądziński Piotr

Puzdrowski Mirosław

Słowik Józef

Ugowski Sylwester

Wiecki Roman

Skip to content