Gmina Nowa Karczma

Perspektywa finansowa 2007-2014

Renaturyzacja Jeziora Lubańskiego oraz oznaczenie pomników przyrody

Renaturyzacja zdegradowanej części Jeziora Lubańskiego z ukształtowaniem trasy regulacyjnej linii brzegowej oraz oznaczenie pomników przyrody na terenie Gminy Nowa Karczma. 

Zakończono projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013” obejmujący ukształtowanie trasy regulacyjnej linii brzegowej części Jeziora Lubańskiego w celu przywrócenia i utrzymania wartości przyrodniczej tego terenu. Ponadto wykonano 7 oznakowań tabliczkami informacyjnymi pomników przyrody znajdujących się na terenie Gminy Nowa Karczma. Wartość całego zadania to kwota blisko 50.000,00zł. Referat Rozwoju Gospodarczego i UE ubiega się o dofinansowanie w wysokości 100% kosztów kwalifikowanych operacji.

Skip to content