Gmina Nowa Karczma

Perspektywa finansowa 2007-2014

Rewitalizacja centrum miejscowości Liniewko Kościerskie

Zakończono prace budowlane dotyczące rewitalizacji centrum miejscowości Liniewko Kościerskie. Powyższy projekt zrealizowano w ramach PROW 2007-2013 Działanie „Odnowa i rozwój wsi”. Całkowita wartość zadania przekracza 630 tys. zł, zaś kwota dofinansowania to 283 542 zł. Przedsięwzięcie to obejmowało remont świetlicy wiejskiej, rewitalizację stawu wraz z budową pomostów dla wędkarzy, budowę chodników, dróg i ciągów pieszo-jezdnych oraz zagospodarowanie terenów zielonych wokół stawu poprzez ustawienie altany, oświetlenia i elementów małej architektury, a także nasadzenie drzew.

Skip to content