Gmina Nowa Karczma

Perspektywa finansowa 2007-2014

Rewitalizacja centrum miejscowości Szatarpy

Rewitalizacja centrum miejscowości Szatarpy. W ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013” zrealizowano projekt p.n. „Rewitalizacja centrum miejscowości Szatarpy”. Na zadanie to o wartości ponad 590 tys. zł Gmina Nowa Karczma może otrzymać dofinansowanie w wysokości do 342 585,36 zł . Realizacja zadania obejmowała przebudowę drogi w kierunku szkoły, budowę chodników, parkingów (w centrum i przy boisku szkolnym) oraz odwodnienie terenu. Zaplanowano również zagospodarowanie zieleni i instalację obiektów małej architektury.
Skip to content