Gmina Nowa Karczma

Rozbudowa drogi gminnej 188001G Lubań – Nowy Barkoczyn

Zakończono prace dotyczące zadania „Rozbudowa drogi gminnej 188001G Lubań – Nowy Barkoczyn łączącej drogę wojewódzką nr 221 z drogą powiatową nr 2415G „, na realizację którego Wojewoda Pomorski udzielił dotacji celowej z budżetu państwa w ramach  Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019.

Zakres przedsięwzięcia obejmował wykonanie, na odcinku o długości 704 m, podbudowy i nawierzchni drogowej, budowę chodników z kostki brukowej, budowę ścieżki pieszo – rowerowej, budowę zjazdów na posesję, oświetlenie uliczne, budowę kanalizacji deszczowej oraz budowę dwóch zatok autobusowych wraz z ustawieniem wiat.  Na pozostałym odcinku o długości 1900 m wykonano podbudowę na poszerzeniach drogi i nawierzchnię bitumiczną, budowę ścieżki pieszo – rowerowej z kostki brukowej o długości 1303m włączającą się w istniejący odcinek na terenie Nowego Barkoczyna. Całkowity koszt inwestycji to kwota ponad 4 mln. zł, zaś wysokość udzielonej dotacji nie przekroczyła sumy 1 761 557,00 zł.

Gmina w obiektywie

Pocztówki filmowe

Skip to content