Gmina Nowa Karczma

Rozbudowa drogi gminnej ul. Słonecznej ze skrzyżowaniem z ul. Łowiecką z włączeniem w drogę powiatową nr 2201G

W dniu 24 maja 2019r. Gmina Nowa Karczma podpisała z Wojewodą Pomorskim umowę o udzielenie dofinansowanie dla zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej ul. Słonecznej ze skrzyżowaniem z ul. Łowiecką z włączeniem w drogę powiatową nr 2201G” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
Przedsięwzięcie to przewiduje na odcinku o długości 820 m budowę drogi oraz chodnika z kostki brukowej, zjazdów na posesję, wykonanie poboczy oraz budowę zatoki parkingowej. Całkowity koszt inwestycji wynosi ok. 1,2 mln zł, a przyznane dofinansowanie nie przekracza kwoty 574 104,00 zł. Planowany termin zakończenia zadania to IV kwartał 2019r.

Gmina w obiektywie

Pocztówki filmowe

Skip to content