Gmina Nowa Karczma

Perspektywa finansowa 2007-2014

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Zielona Wieś, Nowa Karczma i Grabówko

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Zielona Wieś, Nowa Karczma i Grabówko. 

Zakończono przedsięwzięcie „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Zielona Wieś, Nowa Karczma i Grabówko”. Rozbudowano system kanalizacji dla mieszkańców wsi Zielona Wieś i Nowa Karczma na ul. Rajskiej oraz wykonano I etap kanalizacji w Grabówku wraz z przepompowniami ścieków i niezbędną infrastrukturą. Całość nieczystości ciekłych odprowadzana będzie do istniejących już oczyszczalni ścieków w Lubaniu i Rekownicy. Wartość całego zadania to kwota ponad 2,2 mln zł. Powyższa inwestycja współfinansowana jest ze środków PROW 2007-2013 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w wysokości 943.107zł.

Skip to content