Gmina Nowa Karczma

Perspektywa finansowa 2007-2014

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Nowa Karczma

Wójt Gminy Nowa Karczma informuje o zakończeniu prac nad Planem Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Nowa Karczma.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Dokument został przygotowany w ramach projektu pt. „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Nowa Karczma” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. 

Opracowany Plan gospodarki niskoemisyjnej jest strategicznym dla gminy dokumentem, mającym wpływ na lokalną gospodarkę energetyczną i ekologiczną. W ramach projektu na terenie gminy Nowa Karczma przeprowadzona została bazowa inwentaryzacja emisji dwutlenku węgla, która pozwoliła określić główne obszary i sektory emitujące do atmosfery najwięcej gazów cieplarnianych. 

Efektem końcowym opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jest zestaw działań ukierunkowanych bezpośrednio i pośrednio na redukcję emisji gazów cieplarnianych, a także instrumentów wspierających poprawę efektywności energetycznej. 

Dzięki opracowaniu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gmina oraz jej mieszkańcy będą mogli ubiegać się o dofinansowanie na m.in. termomodernizację budynków oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii. 

Pełna treść dokumentu Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Nowa Karczma została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Nowa Karczma. 

Skip to content