Gmina Nowa Karczma

Perspektywa finansowa 2007-2014

Ścieżka rowerowa Jezioro Łąkie – Muzeum Hymnu Narodowego

„Wyznaczenie i oznakowanie ścieżki rowerowej przebiegającej przez Gminę Nowa Karczma od Jeziora Łąkie do Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie”. 

Zakończono realizację prac dotyczących inwestycji „Wyznaczenie i oznakowanie ścieżki rowerowej przebiegającej przez Gminę Nowa Karczma od Jeziora Łąkie do Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie”. Projekt realizowany w ramach PROW 2007-2013 z działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów opiewa na wartość 22 755,00 zł. Zakres operacji obejmował wyznaczenie i oznakowanie trasy rowerowej oraz ustawienie tablic informacyjnych z przebiegiem szlaku. Wysokość dofinansowania możliwa do uzyskania to 14 800 zł. Szlak wiodący przez Szumleś Królewski, Kamiony i Grabówko do Będomina uzyskał certyfikat PTTK. 

Skip to content