Gmina Nowa Karczma

Spotkanie z przedsiębiorcami z terenu gminy Nowa Karczma

Share on facebook
Share on twitter
Share on print
Share on email

W dniu 16 stycznia w sali Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji odbyło się coroczne spotkanie z przedsiębiorcami z terenu gminy Nowa Karczma. W spotkaniu organizowanym  przez  Wójta Gminy Nowa Karczma Andrzeja Pollaka oraz Przewodniczącego Rady Gminy Marka Wołoszyka udział wzięło kilkudziesięciu przedsiębiorców, Alicja Żurawska – Starosta Powiatu Kościerskiego, Powiatowy Urząd Pracy w Kościerzynie z Zastępcą Dyrektora – Sewerynem Jereczkiem, Zbigniew Jarecki – prezes Zarządu Kaszubskiego Związku Pracodawców, Przedstawiciele SSSE i Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych.

Główne tematy spotkania to: wsparcie przedsiębiorczości, poręczenia kredytowe i wadia przetargowe, zatrudnienie obcokrajowców w Polsce, działalność Kaszubskiego Związku Pracodawców, budżet i inwestycje w gminie Nowa Karczma.  

Coroczne spotkania z Przedsiębiorcami z terenu gminy Nowa Karczma to ważna forma dialogu między środowiskiem przedsiębiorców, a samorządem służące wymianie doświadczeń i wiedzy oraz wsparciu działalności firm.

Na zakończenie zaproszono wszystkich obecnych na słodki poczęstunek, przy którym jak zawsze nastąpiła dyskusja i wymiana spostrzeżeń oraz omówienie problemów, z którymi borykają się właściciele firm. 

Skip to content