Gmina Nowa Karczma

Perspektywa finansowa 2007-2014

Stadion piłkarski w Grabowie

Sport dla wszystkich poprzez modernizację boiska sportowo – rekreacyjnego w Grabowie Kościerskim oraz organizację imprezy sportowej cyklu amatorskich rozgrywek piłki nożnej. 

Projekt zrealizowano w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów. Zorganizowano 10 spotkań – amatorskich rozgrywek piłki nożnej o Grand Prix Gminy Nowa Karczma, w których łącznie wzięło udział 17 drużyn – 153 uczestników grających w poszczególnych drużynach. W ramach przedsięwzięcia wykonano również ogrodzenie boiska (775,5 m2) oraz ustawiono ławki. Przedsięwzięcie zakończone zostało we wrześniu 2011roku. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w wysokości 25.000,00 zł. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 50.342,16 zł.

Skip to content