Gmina Nowa Karczma

Perspektywa finansowa 2007-2014

Świetlica wiejska w Grabowie Kościerskim

Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w Grabowie Kościerskim wraz z zagospodarowaniem terenu.

Zakończono prace dla przedsięwzięcia „Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w Grabowie Kościerskim wraz z zagospodarowaniem terenu”. Projekt zrealizowano w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW 2007 – 2013, który odpowiada warunkom przyznania pomocy w zakresie działania „Odnowa i rozwój wsi”. Całkowita wartość zadania to kwota blisko 305 000,00 zł, natomiast otrzymana wysokość dofinansowania 140 000,00 zł. W ramach inwestycji ocieplono ściany i dach budynku, wykonano nową elewację, zmodernizowano instalacje elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną i C.O. Wymieniono drzwi, ułożono glazurę i terakotę, wykonano gładzie gipsowe i wymalowano ściany. Utwardzono kostką dojścia do budynku i plac dojazdowy, a cały teren działki został ogrodzony.

Skip to content