Gmina Nowa Karczma

Świetlica wiejska w Nowej Karczmie

Gmina Nowa Karczma aplikowała po środki finansowe na przebudowę i remont budynku byłej sali sportowej w Nowej Karczmie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013, Działanie 9.3 „Lokalne inicjatywy obywatelskie”.

Gmina Nowa Karczma aplikowała po środki finansowe na przebudowę i remont budynku byłej sali sportowej w Nowej Karczmie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013, Działanie 9.3 „Lokalne inicjatywy obywatelskie”. Złożony wniosek opiewał na wartość 386 983,14 zł, a kwota pomocy wynosiła do 236 413,60 zł. Po podpisaniu umowy z Samorządem Województwa Pomorskiego rozpoczęła się realizacja inwestycji. Obejmowała ona adaptację budynku byłej sali sportowej i zmianę jego funkcji dla potrzeb świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem oraz siedzibę Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji. Elementem projektu była także impreza integracyjna w świetlicy wiejskiej inaugurująca rozpoczęcie realizacji nowej funkcji społeczno – kulturalnej zorganizowana przez partnera projektu – Kaszubski Instytut Rozwoju.

W dniu 25 sierpnia odbyła się impreza inaugurująca działalność Świetlicy Wiejskiej, Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Nowej Karczmie w nowej, zmodernizowanej siedzibie. Inwestycja pod nazwą: „Przebudowa, remont i wyposażenie budynku byłej sali sportowej w Nowej Karczmie i zmiana jego funkcji na potrzeby Świetlicy Wiejskiej, Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Gminnej” finansowana była w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Tradycyjnego przecięcia wstęgi dokonali: Wójt Gminy Nowa Karczma Andrzej Pollak, Przewodniczący Rady Gminy Marek Wołoszyk, Przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Kościerzynie Alojzy Szoska, Przedstawiciel Kaszubskiego Instytutu Rozwoju w Kościerzynie Katarzyna Knopik, Ks. Dziekan Marian Szczepiński, Inspektor Nadzoru Budowlanego Halina Sędzicka. Poświęcenia nowo otwartego budynku dokonał ks. Dziekan Marian Szczepiński. Po otwarciu wszyscy uczestnicy spotkania zaproszeni zostali do zapoznania się z obiektem. Symbolicznego przekazanie kluczy dla gospodarzy budynku: Sołtys Wsi – Krystyny Mach, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej – Barbary Mach i Aleksandry Peplińskiej – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji dokonali Wójt Gminy i Przewodniczący Rady Gminy Nowa Karczma.

Skip to content