Gmina Nowa Karczma

Perspektywa finansowa 2007-2014

Świetlica wiejska w Skrzydłowie

Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w Skrzydłowie wraz z zagospodarowaniem terenu. 

W Skrzydłowie zakończono prace związane z przebudową i remontem świetlicy wiejskiej. Projekt ten o łącznej wartości 182 880,25 zł uzyskał dofinansowanie z PROW 2007 – 2013 z działania „Odnowa i rozwój wsi”. W ramach zadania wykonany został remont obiektu wraz z zagospodarowaniem terenu i ogrodzeniem, docieplenie ścian budynku i dachu, instalacje wodno-kanalizacyjna, C.O. i elektryczna, a także wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. Powstały nowe sanitariaty oraz zakupiono podstawowe wyposażenie. Na powyższe przedsięwzięcie Gmina Nowa Karczma uzyskała dofinansowanie z środków Unii Europejskiej w wysokości 111 676,00 zł.

Skip to content