Gmina Nowa Karczma

Szlaki turystyczne

Pojezierze Kaszubskie to region geograficzny będący częścią Pojezierza Wschodniopomorskiego. Jego najwyżej położona część nazywana jest Szwajcarią Kaszubską, a nazwa pochodzi od zamieszkujących te okolice Kaszubów.

Pliki do pobrania

„Wyznaczenie i oznakowanie ścieżki rowerowej przebiegającej przez Gminę Nowa Karczma od Jeziora Łąkie do Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie”. 


Zakończono realizację prac dotyczących inwestycji „Wyznaczenie i oznakowanie ścieżki rowerowej przebiegającej przez Gminę Nowa Karczma od Jeziora Łąkie do Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie”. Projekt realizowany w ramach PROW 2007-2013 z działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów opiewa na wartość 22 755,00 zł. Zakres operacji obejmował wyznaczenie i oznakowanie trasy rowerowej oraz ustawienie tablic informacyjnych z przebiegiem szlaku. Wysokość dofinansowania możliwa do uzyskania to 14 800 zł. Szlak wiodący przez Szumleś Królewski, Kamiony i Grabówko do Będomina uzyskał certyfikat PTTK.

Geocaching to gra terenowa użytkowników GPS polegająca na poszukiwaniu „skarbów” ukrytych przez jej innych uczestników.

Geocaching to gra terenowa użytkowników GPS polegająca na poszukiwaniu „skarbów” ukrytych przez jej innych uczestników. Poszukiwane ,,skarby”, tzw. skrzynki to odpowiednio zabezpieczone, wodoszczelne pojemniki zawierające drobne upominki oraz dziennik wpisów, czyli logbook, w którym kolejni znalazcy odnotowują swoje odkrycia. Aby uczestniczyć w zabawie niezbędna jest darmowa rejestracja na stronie www.opencaching.pl Sama nazwa zabawy wzięła się od angielskiego słowa”cache” oznaczającego kryjówkę, skrytkę. Natomiast przedrostek „geo” (w tłumaczeniu: ziemia) oddaje szeroki, wręcz globalny charakter gry. Odnalezienie pojemnika geocache możliwe jest dzięki posiadaniu współrzędnych geograficznych. Geocaching to zabawa, która jest już popularna na całym świecie. Połączenie turystyki aktywnej z możliwością poznawania wciąż nowych miejsc sprawia, że każdego dnia przybywa miłośników Geocachingu.
Lokalna Organizacja Turystyczna ,,Serce Kaszub‘’ w ramach projektu ,,Geocaching – innowacyjna forma promocji walorów turystycznych obszaru LGR Mòrénka’’ realizowanego w ramach programu operacyjnego ,, Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013’’ wyznaczyła na terenie Powiatu Kościerskiego 7 rowerowych tras wycieczkowych wraz ze śladami GPS, wokół których powstało 40 skrzynek geocachingowych. Wytyczone szlaki oscylują wokół największych atrakcji turystycznych i walorów przyrodniczych powiatu. Trasy mają charakter zamkniętej pętli, a ich długość wynosi od 20 do 40 kilometrów, co pozwala na odbycie jednodniowej wycieczki przez turystę rowerowego czy też rodziny z dziećmi. Wszystkie skrzynki geocachingowe zarejestrowane są w serwisie opencaching.pl, gdzie znajdują się podstawowe dane niezbędne do odnalezienia skrytki w terenie (współrzędne geograficzne, atrybuty skrzynki, opis atrakcji, zdjęcia). Aby rozpocząć przygodę z Geocachingiem należy posiadać odbiornik GPS, który jest podstawowym narzędziem do odnajdowania skrytek w terenie. Obecnie stanowi to coraz mniejszą barierę, gdyż praktycznie każdy współczesny telefon ma wbudowany taki odbiornik. Pozostaje jedynie wyposażyć go w specjalną aplikację, aby zamienić smartfona w narzędzie do wyszukiwania skrytek. Opis każdej skrytki oznaczony jest specjalnymi symbolami zwanymi atrybutami, które ułatwiają poszukiwaczom podjęcie wcześniejszej decyzji np. o środku transportu jakim dotrą do skrytki, czy mogą zabrać ze sobą dzieci, czy znalezienie skrytki nie wymaga użycia specjalnych narzędzi lub też ikony informujące o udogodnieniach lub zagrożeniach, na jakie mogą natrafić geocacherzy poszukując danej skrytki.
Na stronie internetowej www.lot-sercekaszub.pl w zakładce Geocaching znajdują się opisy rowerowych tras wycieczkowych oraz informacje o skrzynkach ukrytych w terenie. Dodatkowe komponenty projektu w postaci mapy stylizowanej z największymi atrakcjami turystycznymi Powiatu Kościerskiego, informatorów turystyki rowerowej (dla każdego z siedmiu szlaków z osobna), Paszportu turysty, uprawniającego do zdobycia trzy-stopniowej odznaki ,,Turysty Aktywnego’’ oraz liczne pamiątki przybliżą każdemu turyście piękno Ziemi Kościerskiej.

Skip to content