Gmina Nowa Karczma

Urząd Gminy Nowa Karczma

ADRES:

 • ul. Kościerska 9, 83-404 Nowa Karczma

KONTAKT:

 • 058 687-71-27
 • 058 687-71-89
 • 058 687-71-71
 • urzad@nowakarczma.pl
 • elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP: /b0695ovyw7/skrytka
 • Konto bankowe: BS Starogard Gd. O/Skarszewy Nr: 63 8340 0001 0100 1717 2000 0002
 • SEKRETARIAT / CENTRALA – 58-687-71-27(89)
 • KASA – 58-680-14-14
 • PODATKI – 58-680-07-34
 • DODATKI MIESZKANIOWE, DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA – 58-680-14-13
 • GOSPODARKA GRUNTAMI – 58-684-84-02
 • KSIĘGOWOŚĆ SZKÓŁ – 58-684-84-03
 • WÓJT – 58-687-71-27
 • SEKRETARZ – 58-687-71-27
 • KIEROWNIK REFERATU KOMUNALNEGO – 58-684-84-06
 • REFERAT KOMUNALNY – 58-687-74-47
 • OŚWIATA – 58-687-71-80
 • BUDOWNICTWO – 58-680-04-76
 • KSIĘGOWOŚĆ – 58-680-04-75
 • USC, EWIDENCJA LUDNOŚCI, DOWODY OSOBISTE – 58-680-04-74
 • OPIEKA SPOŁECZNA – 58-680-06-47
 • BIBLIOTEKA – 698-531-666
 • SKARBNIK – 58-680-04-72
 • UNIA EUROPEJSKA – 58-680-04-71
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – 58-680-04-70
 • ŚWIADCZENIA RODZINNE – 58-684-84-01 
 • GOKSIR – 58-680-06-04
Skip to content