Gmina Nowa Karczma

Perspektywa finansowa 2007-2014

Wyposażenie GOKSiR w sprzęt nagłaśniający i namiot

Wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Nowej Karczmie w sprzęt nagłaśniający i namiot oraz organizacja zajęć tanecznych dla dzieci i młodzieży i zajęć artystycznych 40+. 

Projekt został zrealizowany w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów. Przedsięwzięcie obejmowało zakup namiotu z nadrukiem o wymiarach 5m/10m oraz zakup sprzętu nagłaśniającego. Zorganizowane zostały zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży w wymiarze 200 godzin, w których wzięło udział 59 dzieci. Zorganizowano również zajęcia artystyczne 40+, w których wzięło udział 20 kobiet. Przedsięwzięcie zakończono w sierpniu 2012 roku. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w wysokości 21.176,76 zł. Łączny koszt realizacji zadania wyniósł 35.822,00 zł.

Skip to content