Gmina Nowa Karczma

Perspektywa finansowa 2007-2014

Wyposażenie świetlic wiejskich w Grabówku i Grabowie Kościerskim

Wyposażenie świetlic wiejskich w Grabówku i Grabowie Kościerskim. 

Zakończono realizację zadania pn. „Wyposażenie świetlic wiejskich w Grabówku i Grabowie Kościerskim”. Projekt ten o łącznej wartości 38 656,50 zł Gmina Nowa Karczma zrealizowała z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013. W ramach inwestycji zakupiono wyposażenie dla świetlicy w Grabówku i Grabowie Kościerskim, które obejmuje 30 szt. stołów, 120 krzeseł, laptop oraz projektor ze statywem. Na przedsięwzięcie to Gmina Nowa Karczma uzyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w wysokości 25 000,00 zł.

Skip to content