Gmina Nowa Karczma

Perspektywa finansowa 2007-2014

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej parku wiejskiego w Nowej Karczmie

Zakończono prace związane z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej parku wiejskiego ze skwerem w Nowej Karczmie. W ramach zadania za kwotę ponad 760 000 zł wykonana została droga dojazdowa i ciągi pieszo – jezdne przy parku wraz z odwodnieniem oraz zagospodarowano park tworząc miejsca postojowe i ciągi piesze, a także kształtowano zieleń parkową poprzez nasadzenie róż i wielu krzewów ozdobnych. Na skwer zagospodarowano pustą działkę gminną przy parku. W sąsiedztwie lasku powstał mini parking, ustawiono ławki i fontannę. 
Na przedsięwzięcie to Gmina Nowa Karczma uzyskała dofinansowanie w kwocie ponad 465.426zł z PROW 2007 – 2013 z działania „ Odnowa i rozwój wsi”. Mieszkańcy Nowej Karczmy zyskali piękne miejsce do spacerów i wypoczynku.

Skip to content